top of page

Zapraszam Cię do udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe w obszarze terapii, edukacji seksualnej i pracy pomocowej. 

Jeśli poszukujesz innych wydarzeń, chcesz zorganizować szkolenie / warsztat w swoim miejscu pracy 

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej.

Szkolenie zorientowane na integrację pracy terapeutycznej i pomocy seksuologicznej w kontakcie z parą.

Praktyczne szkolenie specjalistyczne w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Interwencja w sytuacji podejrzenia nadużycia seksualnego

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej, oświaty, ośrodków interwencji kryzysowej i specjalistów prowadzących indywidualną praktykę

Szkolenie z tematyki rozwoju psychoseksualnego oraz normatywnych zachowań seksualnych u dzieci i młodzieży. 

bottom of page