top of page

Zapraszam do nawiązania współpracy w zakresie superwizji dla pracowników

jednostek pomocowych, opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych.

Od 2021 roku superwizuję zespoły pracowników pomocy społecznej oraz pracowników

placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W latach 2015-2019 kierowałam zespołem klinicznym psychologów i terapeutów gdyńskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie współpracy interdyscyplinarnej między specjalistami z różnych dziedzin pomocowych, interwencyjnych i służb mundurowych. 

 

Superwizja

W ofercie:

  • superwizje grupowe dla zespołów specjalistycznych

  • superwizje grupowe dla kadry kierowniczej

  • superwizje indywidualne

bottom of page