top of page

Acerca de

Image by Aleksandra Boguslawska

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

Pomoc seksuologiczna obejmuje  leczenie dysfunkcji i problemów seksualnych o podłożu psychogennym.

Tę formę pomocy oferuję również osobom zmagającym się z trudnościami w obszarze tożsamości seksualnej i płciowej.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to forma pomocy długoterminowej, ukierunkowana na rozwiązywanie problemów natury psychologicznej, które trwają przez długi okres czasu i/lub powtarzają się, znacznie obniżając jakość i komfort życia.

WSPARCIE W KRYZYSIE

Wsparcie interwencyjne to forma pomocy krótkoterminowej w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń życiowych, które dezorganizują dotychczasowe funkcjonowanie. Celem pomocy interwencyjnej jest odzyskanie utraconej równowagi.

bottom of page