Acerca de

Od blisko 15 lat zgłębiam temat rzetelnej i profesjonalnej edukacji seksualnej. Współpracuje w tym obszarze z jednostkami oświatowymi, pomocowymi, NGO i sektorem prywatnym. Realizuję zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, również dla klientów z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzę w tym obszarze szkolenia, m.in. autorski 'Kurs Edukatorów Seksualnych' oraz "Seksualność Bez Barier' realizowane przy Poradni Bliżej Siebie.

Oferta edukacji seksualnej obejmuje:

  • indywidualne spotkania dla dzieci i młodzieży prowadzone w gabinecie;

  • spotkania indywidualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzone w gabinecie;

  • zorganizowane zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na terenie placówki oświatowej;

  • zorganizowane spotkania grupowe na terenie placówek specjalistycznych i pomocowych (dla dzieci i dorosłych)

  • warsztaty / konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami;

  • zajęcia indywidualne / grupowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej

Sesja edukacji seksualnej z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i możliwości odbiorcy   - 200zł / 45 minut

Miejsce, formuła, zakres współpracy i cena zajęć grupowych ustalana jest indywidualnie.

Edukacja seksualna