top of page

Od blisko 15 lat zgłębiam temat rzetelnej i holistycznej edukacji seksualnej.

Współpracuję w tym obszarze z jednostkami oświatowymi, pomocowymi, NGO i sektorem prywatnym.

Realizuję zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, również dla klientów z niepełnosprawnością intelektualną.

Jestem współautorką Kursu Edukatorów Seksualnych (Poradnia Bliżej Siebie), który od 2012 roku przygotowuje do pracy przyszłych edukatorów seksualnych.

Swoim doświadczeniem i wiedzą w tym obszarze dziele się prowadząc wykłady, wystąpienia konferencyjne i publikując artykuły oraz materiały edukacyjne.

​​·      

Oferta edukacji seksualnej

  • indywidualne spotkania dla dzieci i młodzieży prowadzone w gabinecie

  • spotkania indywidualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzone w gabinecie;

  • zorganizowane zajęcia grupowe na terenie placówki oświatowej, specjalistycznej, pomocowej.

  • warsztaty / konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami;

 

 

Spotkanie indywidualne z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i możliwości odbiorcy  200zł / 45 minut

Zajęcia grupowe - miejsce, formuła, zakres współpracy i cena ustalana jest indywidualnie, wg potrzeb placówki.

bottom of page