top of page

Psychoterapia indywidualna

Wśród tego rodzaju trudności mogą znaleźć się problemy emocjonalne, m.in.: stany lękowe, napady paniki, obniżony nastrój, problemy z kontrolowaniem lub wyrażaniem złości, prześladujące poczucie winy, krzywdy lub wstydu.

Trudności natury relacyjnej, takie jak nadmierne wycofanie społeczne, problemy z budowaniem i utrzymaniem związków, problemy z separacją / rozstaniem, trudności w relacjach rodzinnych, kontaktach społecznych czy zawodowych.

Psychoterapia indywidualna często obejmuje również pracę z problemami natury seksuologicznej, które naturalnie powiązane są z funkcjonowaniem emocjonalnym i bliskimi relacjami.

Wspólna decyzja o psychoterapii poprzedzona jest procesem konsultacyjnym (zwykle 1-3 sesje), który ma na celu zdefiniowanie problemów i oczekiwań, możliwości uzyskania pomocy i wytyczenia celów do pracy.

Konsultacja / sesja 160 zł (50 minut)

bottom of page