Image by Geetanjal Khanna

Psychoterapia Indywidualna

Pomoc w rozwiązaniu problemów natury emocjonalnej.

Proces leczenia, wspierania i rozwijania potencjału osobowego.

Krótkoterminowa
pomoc interwencyjna

Wsparcie w przezwyciężaniu nagłych kryzysów, trudnych sytuacji życiowych i pomoc w przywróceniu wewnętrznej równowagi.

Leczenie problemów i dysfunkcji seksualnych, poprawa jakości życia seksualnego.

Pomoc seksuologiczna

Image by Geetanjal Khanna

Terapia par

Wsparcie w rozwiązaniu partnerskich konfliktów oraz trudności relacyjnych, komunikacyjnych i seksualnych.

Wsparcie naturalnych procesów rozwoju psychoseksualnego, pomoc w zrozumieniu i kształtowaniu pozytywnej postawy względem seksualności.

Edukacja seksualna