top of page

Psychoterapia w sytuacji:

  • zaburzeń lękowo-depresyjnych

  • problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania

  • samookaleczeń i zachowań autoagresywnych

  • po doświadczeniu wykorzystania seksualnego

bottom of page