top of page

Acerca de

POMOC SEKSUOLOGICZNA

Pomoc psychologiczno-seksuologiczna dla dzieci i młodzieży to forma wsparcia, edukacji lub interwencji wobec pozanormatywnych przejawów seksualności.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to forma pomocy długoterminowej, ukierunkowana na rozwiązywanie problemów emocjonalnych, które trwają przez długi okres czasu i/lub powtarzają się, znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie.

WSPARCIE W KRYZYSIE

Wsparcie interwencyjne to forma pomocy krótkoterminowej w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń życiowych, które dezorganizują dotychczasowe funkcjonowanie. Celem pomocy interwencyjnej jest odzyskanie utraconej równowagi.

Image by Aleksandra Boguslawska
bottom of page