top of page

Pomoc psychologiczno-seksuologiczna w sytuacji:

  • pozanormatywnej masturbacji dziecięcej

  • trudności w obszarze identyfikacji płciowej i dysforii płciowej

  • potrzeby interwencji wobec problematycznych zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu

  • niepewności i/lub braku akceptacji tożsamości (orientacji) seksualnej

  • trudności wynikających ze zróżnicowanego rozwoju płciowego (interpłciowości)

  • potrzeby wsparcia i edukacji seksualnej w toku naturalnego rozwoju psychoseksualnego

bottom of page