top of page

Wsparcie w kryzysie w sytuacji:

  • separacji i rozwodu rodziców

  • utraty bliskiej osoby i przeżywanej żałoby

  • doświadczania przemocy rówieśniczej

  • innych nagłych i traumatycznych wydarzeń życiowych

bottom of page