Acerca de

Krótkoterminowa pomoc interwencyjna

Wsparcie interwencyjne to forma krótkoterminowej pomocy (kilka - kilkanaście sesji) w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń życiowych, które dezorganizują dotychczasowe funkcjonowanie. Celem pomocy interwencyjnej jest odzyskanie utraconej równowagi.

Krótkoterminową pomoc interwencyjną proponuję w szczególności w sytuacjach:

  • rozstania, rozwodu;

  • konfliktów i problemów rodzinnych;

  • przemocy w rodzinie;

  • zmian życiowych związanych z pracą, miejscem zamieszkania; 

  • wystąpienia przewlekłych, poważnych problemów zdrowotnych - własnych lub osoby bliskiej;

  • śmierci bliskiej osoby;

  • poronienia;

  • doświadczenia napaści, pokrzywdzenia przestępstwem;

  • doświadczenia wypadku komunikacyjnego;

Konsultacja / sesja 150zł (50  minut)

Spotkania odbywają się zwykle 1 / tydzień. W przypadku nasilonego, ostrego kryzysu częstotliwość może być większa.