top of page

Wsparcie w kryzysie

Krótkoterminową pomoc interwencyjną proponuję w szczególności w sytuacjach:

·        rozstania, rozwodu;

·        konfliktów i problemów rodzinnych;

·        przemocy w rodzinie;

·        zmian życiowych związanych z pracą, miejscem zamieszkania; 

·        wystąpienia przewlekłych, poważnych problemów zdrowotnych - własnych lub osoby bliskiej;

·        śmierci bliskiej osoby;

·        poronienia;

·        doświadczenia napaści, pokrzywdzenia przestępstwem;

·        doświadczenia wypadku komunikacyjnego;

Konsultacja / sesja 160zł (50  minut)

Spotkania odbywają się zwykle 1 / tydzień. W przypadku nasilonego, ostrego kryzysu częstotliwość może być większa.

bottom of page